krajowy-rejestr-adwokatow

Krajowy Rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich

Szukasz adwokata? Skorzystaj z prostej wyszukiwarki

Przywozisz leki z zagranicy?

PRZYWOZISZ LEKI Z ZAGRANICY?

Od 1 czerwca 2016 r. Ministerstwo Zdrowia, Ministerstwo Finansów oraz Główny Inspektorat Farmaceutyczny zaczęły stosować zmienioną, zawężoną interpretację pojęcia „przywóz” określonego w art. 68 ust. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. prawo farmaceutyczne (Dz. U. 2008 Nr 45, poz. 271). Przepis ten pozwala (bez konieczności uzyskania zgody Prezesa Urzędu) na sprowadzanie z zagranicy do 5 najmniejszych opakowań leku stosowanego na własny użytek.

Co się zmieniło?

Przed dniem 1 czerwca 2016 r. „przywóz” oznaczał dowolny sposób dostarczenia leku do Polski, w tym za pośrednictwem przesyłek pocztowych i kurierskich. Osoby zamierzające dokonać zakupu leku, po uzyskaniu stosownej recepty, mogły zamówić go w zagranicznej aptece i skorzystać z opcji dostawy do miejsca zamieszkania. Obecnie, na skutek zmiany stanowiska Ministerstwa Zdrowia – zaprezentowanej na spotkaniu w Ministerstwie Finansów w dniu 31 marca 2016 r. w obecności przedstawiciela Ministerstwa Finansów, Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego, Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych – zastosowanie ma zawężona wykładnia pojęcia „przywóz” leków. Według jednolitego stanowiska wyżej wymienionych urzędów art. 68 ust. 5 ustawy dotyczy wyłącznie przywozu leku osobiście przez osobę, która dokonała zakupu leku zagranicą, w jego bagażu podróżnym. Wbrew dotychczasowej praktyce, przywóz produktów leczniczych za pośrednictwem usług kurierskich, czy pocztowych, nie mieści się w zakresie pojęcia „przywóz” z art. 68 ust. 5 ustawy prawo farmaceutyczne.

Czy można zatem sprowadzić leki z zagranicy?

Uwzględniając treść wyrażonego stanowiska, aktualnie, dozwolony jest wyłącznie osobisty przywóz leków przez osobę, która je zakupiła zagranicą i która przeznaczy je na własny użytek. Chcąc uniknąć zniszczenia zamówionych na adres zamieszkania i doręczanych przez kuriera lub pocztę leków, przed złożeniem zamówienia konieczne jest uzyskanie zgody Prezesa Urzędu Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

Jeżeli potrzebujesz pomocy w sporządzeniu stosownego wniosku, skorzystaj z pomocy adwokata.


Adw. dr Magdalena Matusiak – Frącczak

Adw. Anna Sawicka

 Warto odwiedzić

Naczelna Rada Adwokacka

Łódzkie Porozumienie Samorządów Zaufania Publicznego

KRONIKA – Pismo Izby Adwokackiej w Łodzi
ACM – Adwokackie Centrum Mediacji w Łodzi

Magazyn ADWOKAT
…zajrzyj do adwokata!