krajowy-rejestr-adwokatow

Krajowy Rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich

Szukasz adwokata? Skorzystaj z prostej wyszukiwarki

Punkt pomocy prawnej dla uczestników ŚDM

PUNKT POMOCY PRAWNEJ DLA UCZESTNIKÓW ŚDM

W związku z odbywającymi się w lipcu 2016 roku Światowymi Dniami Młodzieży, w dniach 19-25 lipca w Łodzi będą miały miejsce tzw. Dni Diecezji, podczas których młodzież z ok. 40 krajów będzie gościła naszym mieście.

Decyzją Dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej w Łodzi został powołany punkt adwokackiej bezpłatnej pomocy prawnej dla uczestników ŚDM.

Włączenie się Okręgowej Rady Adwokackiej w Łodzi w pomoc organizacyjną dla władz miasta i województwa łódzkiego jest wyrazem współpracy adwokatury łódzkiej z władzami publicznymi przy tak ważnym i prestiżowym wydarzeniu jakim dla naszego miasta jest przyjecie uczestników ŚDM.

W dniach 19-25 lipca 2016 r. od poniedziałku do piątku w godz. 14 – 17 w siedzibie ORA w Łodzi chętni adwokaci i aplikanci adwokaccy, którzy dobrze władają językiem angielskim, będą sprawować dyżury celem zapewnienia uczestnikom ŚDM ewentualnej pomocy prawnej. Pomoc prawna będzie także w tych samych godzinach sprawowana telefonicznie.

Prosimy o zgłaszanie zainteresowania uczestnictwa w powyższym projekcie do dnia 30 czerwca br. drogą elektroniczną na adres Pani Mecenas Ady Kobylińskiej: adakobylinska@wp.plWarto odwiedzić

Naczelna Rada Adwokacka

Łódzkie Porozumienie Samorządów Zaufania Publicznego

KRONIKA – Pismo Izby Adwokackiej w Łodzi
ACM – Adwokackie Centrum Mediacji w Łodzi

Magazyn ADWOKAT
…zajrzyj do adwokata!