krajowy-rejestr-adwokatow

Krajowy Rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich

Szukasz adwokata? Skorzystaj z prostej wyszukiwarki

Uchwała o rekomendacji do NRA

UCHWAŁA O REKOMENDACJI DO NRA

 

KOMUNIKAT  DZIEKANA  

nr 31/2016  z dnia 1 czerwca 2016 r.

 
                                                            

Szanowne Koleżanki,

Szanowni Koledzy,

 

Niniejszym powiadamiam Koleżanki  i Kolegów, iż Okręgowa Rada Adwokacka  w Łodzi na swoim inauguracyjnym, konstytuującym posiedzeniu 31 maja 2016 r., w uznaniu dotychczasowego, wieloletniego zaangażowania w pracę  samorządu adwokackiego Kolegi adwokata Dariusza Wojnara oraz wkładu w rozwój Izby Adwokackiej w Łodzi w latach 2013 – 2016, w szczególności wykreowania idei akcji wizerunkowej Adwokatury i jej przeprowadzenia, podjęła przez aklamację uchwałę o udzieleniu rekomendacji osobie Kol. adwokata Dariusza Wojnara, jako wspieranego przez ORA w Łodzi przedstawiciela Izby Łódzkiej do Naczelnej Rady Adwokackiej, która zostanie wybrana na XIV. Krajowym Zjeździe Adwokatury w  Krakowie w listopadzie br.

W imieniu Koleżanek i Kolegów Izby Łódzkiej, Okręgowej Rady Adwokackiej w Łodzi oraz własnym pragnę podziękować Koledze adw. Dariuszowi Wojnarowi  za trud i pracę oraz oddanie dla sprawy adwokackiej, zapewnić o pełnym wsparciu dla planów Kolegi reprezentowania Izby Łódzkiej w najwyższych władzach samorządu adwokackiego oraz życzyć satysfakcji w dalszej pracy na rzecz Naszego środowiska, spełnienia planów i pomyślności w życiu osobistym.

 

 

Z koleżeńskimi pozdrowieniami

Dziekan                                                                                   

Okręgowej Rady Adwokackiej w Łodzi                             

adw. Jarosław Zdzisław Szymański

 Warto odwiedzić

Naczelna Rada Adwokacka

Łódzkie Porozumienie Samorządów Zaufania Publicznego

KRONIKA – Pismo Izby Adwokackiej w Łodzi
ACM – Adwokackie Centrum Mediacji w Łodzi

Magazyn ADWOKAT
…zajrzyj do adwokata!