krajowy-rejestr-adwokatow

Krajowy Rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich

Szukasz adwokata? Skorzystaj z prostej wyszukiwarki

Skład Prezydium ORA

SKŁAD PREZYDIUM ORA

 

KOMUNIKAT  DZIEKANA 

nr 30/2016  z dnia 31 maja 2016 r.

 
                                                

Szanowne Koleżanki,

Szanowni Koledzy,

 

Niniejszym pragnę poinformować Koleżanki  i Kolegów, że do pełnienia funkcji prezydialnych w Okręgowej Radzie Adwokackiej w kadencji 2016-2020 wybrani zostali:

– I Wicedziekan ORA – adw. Maciej Lenart,
– II Wicedziekan ORA – adw. Bartosz Tiutiunik,
– Skarbnik ORA – adw. Jarosław Bielski,
– Sekretarz ORA – adw. Sławomir Szatkiewicz,
– Zastępca Sekretarza ORA – adw. Paweł Sidowski.

 

Informuję także, że na Kierownika Szkolenia Aplikantów Adwokackich wybrany został adw. dr Sylwester Redeł.

Składając serdecznie gratulacje Kolegom, wyrażam nadzieję na owocną i pełną zaangażowania pracę na rzecz Koleżanek i Kolegów Adwokatów Izby Łódzkiej.

Przewodniczący komisji działających przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Łodzi wybrani na posiedzeniu ORA, zostaną przedstawieni wraz ze składami komisji w kolejnym komunikacie dziekańskim po posiedzeniu ORA w Łodzi, przewidzianym na 7 czerwca br.

 

Z koleżeńskimi pozdrowieniami

Dziekan                                                                  

Okręgowej Rady Adwokackiej w Łodzi                         

adw. Jarosław Zdzisław SzymańskiWarto odwiedzić

Naczelna Rada Adwokacka

Łódzkie Porozumienie Samorządów Zaufania Publicznego

KRONIKA – Pismo Izby Adwokackiej w Łodzi
ACM – Adwokackie Centrum Mediacji w Łodzi

Magazyn ADWOKAT
…zajrzyj do adwokata!