krajowy-rejestr-adwokatow

Krajowy Rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich

Szukasz adwokata? Skorzystaj z prostej wyszukiwarki

Ślubowanie adwokatów w Izbie Łódzkiej za nami

Ślubowanie adwokatów w Izbie Łódzkiej za nami.

W dniu 2 września 2021 r. o godzinie 18:00 w sali Koncertowej Akademii Muzycznej w Łodzi odbyło się uroczyste ślubowanie adwokatów. Zgodnie z tradycją czterdziestu pięciu młodych adwokatów ślubowało przed dziekanem Okręgowej Rady Adwokackiej dr. adw. Sylwestrem Redełem i Okręgową Radą Adwokacką. W uroczystości wzięli udział adw. Przemysław Rosati – prezes Naczelnej Rady Adwokackiej oraz adw. Bartosz Tiutiunik – wiceprezes Naczelnej Rady Adwokackiej. Obecny był także adw. Bartosz Grohman – sekretarz NRA i adw. Jarosław Szczepaniak – zastępca sekretarza NRA. Na ślubowaniu wśród zaproszonych gości nie zabrakło oczywiście adw. Jarosława Zdzisława Szymańskiego – byłego dziekana ORA w Łodzi oraz członka NRA bieżącej kadencji.

Dziękujemy za tak liczną obecność osób zasiadających w Prezydium NRA na łódzkiej uroczystości. Jest to dla nas olbrzymi zaszczyt.

Wśród obecnych byli także członkowie Komisji Egzaminacyjnej: SSA Tomasz Szabelski – przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej, Prezes Sądu Apelacyjnego w Łodzi, dr hab. adw. Jacek Skrzydło, prof. UŁ.

Gościliśmy także przedstawicielkę Młodej Palestry apl. adw. Joannę Marzec i przedstawicieli innych środowisk prawniczych tj. mec. Krzysztofa Wójcika – wicedziekana Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi oraz Jolantę Demczyszyn-Stachowską – wiceprezes Rady Izby Notarialnej w Łodzi i prokuratora Prokuratury Okręgowej Marię Szcześniak-Bauer.

Rzecz jasna obecni byli także adw. Andrzej Śmigielski – Prezes Sądu Dyscyplinarnego przy ORA w Łodzi i adw. Edmund Pryca – Rzecznik Dyscyplinarny przy ORA w Łodzi.

Po ślubowaniu tradycyjnie nastąpił akt obłóczyn, czyli założenia młodemu adwokatowi przez patrona togi. Jest to zawsze długo wyczekiwany moment w życiu aplikantów. Ta symboliczna chwila przeobrażenia aplikanta w adwokata zwieńczeniem wieloletniej ciężkiej pracy i wysiłku włożonego w przygotowanie teoretyczne i naukę zawodu.

W trakcie uroczystości mecenas Maciej Kurczyński, który złożył egzamin adwokacki z najlepszym wynikiem 4,6, został wyróżniony atrakcyjnymi nagrodami. Nagrody wręczyli: dr adw. Sylwester Redeł – Dziekan ORA w Łodzi, Prezes NRA adw. Przemysław Rosati oraz Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej SSA Tomasz Szabelski oraz adw. Stanisław Kubiak – Kierownik Szkolenia Aplikantów Adwokackich.

Serdecznie gratulujemy młodszym Koleżankom i Kolegom! Życzymy powodzenia, wytrwałości i sukcesów!

Pewnie nie będzie takiej konieczności, ale pamiętajcie – możecie na nas liczyć!

Warto odwiedzić

Naczelna Rada Adwokacka

Łódzkie Porozumienie Samorządów Zaufania Publicznego

KRONIKA – Pismo Izby Adwokackiej w Łodzi
ACM – Adwokackie Centrum Mediacji w Łodzi

Magazyn ADWOKAT
…zajrzyj do adwokata!