krajowy-rejestr-adwokatow

Krajowy Rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich

Szukasz adwokata? Skorzystaj z prostej wyszukiwarki

Spotkanie z Członkami Prezydium ukraińskiej Adwokatury

SPOTKANIE Z CZŁONKAMI PREZYDIUM UKRAIŃSKIEJ ADWOKATURY

W dniu 11 czerwca 2014 r. w siedzibie Naczelnej Rady Adwokackiej odbyło się spotkanie z Prezesem Narodowej Asocjacji Adwokatów Ukrainy – Adw. Lidią Izowitową oraz Adw. Walentinem Gwozdij – Wiceprezesem tej organizacji.

W spotkaniu uczestniczyli członkowie misji obserwacyjnej NRA na wybory prezydenckie na Ukrainie: adw. Justyna Mazur (Izba w Bydgoszczy), adw. Piotr Osiewacz (Izba częstochowsko-piotrkowska) oraz członek ORA w Łodzi adw. Jarosław Szczepaniak. Poza wymienionymi osobami w spotkaniu udział wzięli także: adw. Dominika Stępińska-Duch – Przewodnicząca Komisji Współpracy z Zagranicą oraz adw. Tomasz Wardyński i adw. Jan Kaczmarczyk.

Goście z Ukrainy przedstawili historię środowiska adwokackiego na Ukrainie oraz przybliżyli aktualną sytuację w jakiej znalazła się ukraińska adwokatura w świetle ostatnich wydarzeń politycznych. Podczas rozmów poruszono także szereg kwestii związanych z wymianą doświadczeń w zakresie działalności samorządu adwokackiego, etyki adwokackiej i odpowiedzialności dyscyplinarnej, dostępu do zawodu adwokata i doskonalenia zawodowego.

Wszyscy byli zgodni, że dla koleżanek i kolegów z Ukrainy potrzebna jest wszelka pomoc jaka może okazać się konieczna w celu wspierania budowy samorządu adwokackiego i integracji środowiska adwokackiego na Ukrainie.  

Adw. Jarosław SzczepaniakWarto odwiedzić

Naczelna Rada Adwokacka

Łódzkie Porozumienie Samorządów Zaufania Publicznego

KRONIKA – Pismo Izby Adwokackiej w Łodzi
ACM – Adwokackie Centrum Mediacji w Łodzi

Magazyn ADWOKAT
…zajrzyj do adwokata!