krajowy-rejestr-adwokatow

Krajowy Rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich

Szukasz adwokata? Skorzystaj z prostej wyszukiwarki

Konferencji prasowa

KONFERENCJI PRASOWA

Znikoma świadomość prawna w społeczeństwie oraz jej skutki były tematem konferencji prasowej, która odbyła się dziś w siedzibie ORA w Łodzi.

W konferencji udział wzięli Dziekan ORA Łódź adw. Jarosław Szymański, a także goście specjalni, Pani Prezydent Hanna Zdanowska, Pani Marta Bujnowicz, dyrektor  Szkoły Podstawowej nr 205 w Łodzi oraz Pani Edyta Staniewska – zwykły człowiek, który znalazł się w niezwykłej sytuacji.

Pani Edyta opowiedziała zgromadzonym dziennikarzom, jak w skutek nieznajomości prawa, znalazła się w sytuacji, w której odziedziczyła długi ojca będące jej własnymi alimentami. „Pewnego dnia dostałam pismo z sądu, że mam dziedziczyć długi. Nie utrzymywałam z ojcem kontaktu, tak naprawdę nie wiedziałam jaki jest jego majątek i nie wiedziałam jak na to zareagować” – powiedziała opisując swoją historię Pani Edyta. Nie wiedziałam, że mam obowiązek wypowiedzenia się co do spadku, gdybym wiedziała dopełniłabym tego obowiązku. Natomiast teraz już wiem, że niewiedza nieusprawiedliwia” dodała.

Podczas spotkania członkowie łódzkiej Izby –mec. Katarzyna Piotrowska-Mańko, mec. Piotr Kaszewiak oraz mec. Piotr Nowakowski przedstawili także inne, typowe „pułapki prawne”, z jakimi adwokaci spotykają się w swojej codziennej pracy. Wiele osób, podobnie jak Pani Edyta, nie zdaje sobie sprawy z tego, jakie konsekwencje może nieść ze sobą bierność. Co grozi nam jeżeli np.: zignorujemy korespondencję, poręczymy kredyt nie czytając umowy,  podpiszemy pustą kartkę,  czy zaniechamy zgłoszenia utraty dowodu osobistego? Wyjaśnienie znajduje się w przygotowanym specjalnie na dzisiejszą konferencję opracowaniu (do pobrania poniżej tekstu).

Aby uniknąć pułapek prawnych” w życiu dorosłym, edukację prawniczą należy rozpocząć już w okresie szkolnym. W szkołach potrzebne są lekcje, podczas których dzieci dowiadywać się będą, w jakim zakresie prawo dotyczy ich samych. Musimy też zmienić wizerunek adwokata, adwokat musi wejść do szkół. Musimy nauczyć dzieci, że nie jest on tylko osobą, która przeprowadzi nas przez skomplikowany proces prawny, ale jest osobą, która doradzi.” – powiedziała Pani Marta Bujnowicz, dyrektor Szkoły Podstawowej. Łódzka Adwokatura wychodzi naprzeciw tym oczekiwaniom, w ramach akcji edukacyjnej kierowanej do szkół będą realizowane lekcje mające na celu zwiększenie świadomości prawnej zarówno uczniów jak i nauczycieli.

Podsumowując konferencję Dziekan podziękował Pani Prezydent za możliwość  wpisania działań Okręgowej Rady Adwokackiej w Łodzi w realizowany przez władze naszego miasta projekt Łódź kreuje”. Podkreślił, że poprzez realizowaną kampanię łódzka Adwokatura chce kreować potrzebę zwiększenia poziomu świadomości i kultury prawnej naszego społeczeństwa.

Pani Prezydent poprała inicjatywę łódzkiej Izby. Jej zdaniem bardzo ważne jest przyzwyczajenie Łodzian do korzystania z porad prawnych to nie jest żaden dyshonor pytać prawnika, co robić w danej sytuacji. Problem pojawia się, gdy nie spytamy i przysłowiowe “mleko się rozleje” – powiedziała.

Na zakończenie Dziekan wspólnie z Panią Prezydent oraz Panią Edytą zaapelowali za pośrednictwem obecnych na konferencji mediów: Nieznajomość prawa szkodzi. Prawo bywa bezwzględne. Obywatelu masz obowiązek troszczyć się o swoje prawa. Obywatelu bądź mądry przed szkodą!

Dzisiejsza konferencja jest jednym z elementów realizowanej od maja akcji  edukacyjnej, bazującej na działaniach z zakresu CSR. Na kampanię składa się szereg inicjatyw o charakterze informacyjnym, opracowane zostały m.in. plakaty i broszury, które swoją treścią odpowiadają na pytania takie jak np. jak uzyskać pomoc prawną z urzędu? jak zachować się, w obliczu sprawy karnej będąc podejrzanym, oskarżonym lub pokrzywdzonym? Całość działań dopełnia nowa strona internetowa, która służy teraz nie tylko członkom Izby, ale też osobom poszukującym pomocy prawnej.

TYPOWE „PUŁAPKI PRAWNE NA KOWALSKIEGO” - OPRACOWANIE
TYPOWE „PUŁAPKI PRAWNE NA KOWALSKIEGO” – OPRACOWANIEWarto odwiedzić

Naczelna Rada Adwokacka

Łódzkie Porozumienie Samorządów Zaufania Publicznego

KRONIKA – Pismo Izby Adwokackiej w Łodzi
ACM – Adwokackie Centrum Mediacji w Łodzi

Magazyn ADWOKAT
…zajrzyj do adwokata!