krajowy-rejestr-adwokatow

Krajowy Rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich

Szukasz adwokata? Skorzystaj z prostej wyszukiwarki

Spotkanie z Panem Stanisławem Zabłockim

10 czerwca 2022 r. w siedzibie Okręgowej Rady Adwokackiej w Łodzi, w ramach Klubu Adwokata im. Staszka Maurera, miało miejsce spotkanie z Panem Stanisławem Zabłockim Sędzią Sądu Najwyższego w stanie spoczynku.

Pan Sędzia został powitany przez Dziekana ORA w Łodzi adw. dr Sylwestra Redeła oraz – w drodze łączenia internetowego – przez Prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej adw. Przemysława Rosatiego oraz Wiceprezesa Naczelnej Rady Adwokackiej adw. Bartosza Tiutiunika, a także przez członków NRA zgromadzonych na posiedzeniu w Katowicach.

Sylwetkę szanownego Gościa przypomniał adw. prof. dr hab. Aleksander Kappes. Wstępne zagadnienia problematyczne zarysował zaś adw. Andrzej Wosiński.

W pierwszej części spotkania wystąpienie Pana Sędziego Stanisława Zabłockiego było poświęcone tematowi: „Sumienie sędziego. Sumienie adwokata”. Mówca poszukiwał rozwiązania problemu: czy sędzia ma być obojętny czy też wrażliwy, tj. empatyczny, życzliwy, współodczuwający. Prezentował przykłady różnych postaw sędziowskich, argumentował, nawiązywał do własnego doświadczenia zawodowego.

Druga część spotkania poświęcona została dyskusji, pytaniom, wymianie poglądów. W spotkaniu wzięli udział zarówno członkowie naszej Izby, jak również sędziowie sądów różnych szczebli, w tym z Sądu Najwyższego.
___
Biuro prasowe ORA w Łodzi
fot. Bartosz Orlicz / Biuro prasowe ORA w Łodzi

Warto odwiedzić

Naczelna Rada Adwokacka

Łódzkie Porozumienie Samorządów Zaufania Publicznego

KRONIKA – Pismo Izby Adwokackiej w Łodzi
ACM – Adwokackie Centrum Mediacji w Łodzi

Magazyn ADWOKAT
…zajrzyj do adwokata!