krajowy-rejestr-adwokatow

Krajowy Rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich

Szukasz adwokata? Skorzystaj z prostej wyszukiwarki

Stanowisko Adwokatury w sprawie łamania praw człowieka na Ukrainie.

KOMUNIKAT PRASOWY Rzecznika ORA w Łodzi.

Szanowna Pani Redaktor, Szanowny Panie Redaktorze;

Przekazując w załączeniu odnośne materiały – uprzejmie informuję Państwa, iż adwokatura polska zajęła krytyczne stanowisko w odniesieniu do mnożących się przypadków łamania praw człowieka na Ukrainie. Jednocześnie na znak solidarności z narodem ukraińskim – łódzcy adwokaci zaprojektowali, i rozdystrybuowali (poprzez m.in. pokoje adwokackie w sądach całego okręgu) okolicznościową naklejkę, która umieszczona choćby na adwokackich togach ma stanowić wyraz protestu przeciwko przemocy i tłumieniu ruchów demokratycznych.

 

Adwokaci, zwłaszcza łódzcy – związani w sposób szczególny swą historią z walką o wolność i przestrzeganie zasad demokratycznego państwa prawa – popierają aspiracje demokratyczne narodu ukraińskiego.

W wyniku naszego głosu – w szczególności zaś listu adwokata Jarosława Szczepaniaka oraz starań dziekana ORA w Łodzi Jarosława Szymańskiego – Naczelna Rada Adwokacka w Warszawie podjęła uchwałę, w której jednoznacznie potępiono wszelkie działania organów państwowych, polegające na stosowaniu przemocy wobec jej obywateli.

Jak czytamy w treści uchwały – liczne informacje opisujące przypadki naruszeń podstawowych praw i wolności człowieka sprawiają, że należy przypomnieć, iż „metody te stoją w oczywistej sprzeczności z postanowieniami Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności – te zaś są wszakże częścią systemu prawnego Ukrainy”.

Adwokatura zdecydowanie opowiada się przeciwko wszelkim nieuzasadnionym i niewspółmiernym przypadkom użycia siły w stosunku do uczestników i obserwatorów protestów organizowanych na Ukrainie, które miały miejsce w szczególności na kijowskim Placu Niepodległości. Brutalne pobicia i gorszące, poniżające traktowanie demonstrantów przez funkcjonariuszy stanowią rażące naruszenie praw człowieka, które nie może być usprawiedliwione żadnymi okolicznościami.

Władze adwokatury zaapelowały w związku z tym do przedstawicieli ukraińskich władz o podjęcie rzeczywistego dialogu politycznego z opozycją w celu zapobieżenia dalszej eskalacji przemocy. Jedynie pokojowe rozwiązanie konfliktu pozwoli na poprawę sytuacji w kraju i zapewnienie przestrzegania praw człowieka i standardów demokratycznych.

Łódzka adwokatura stoi na stanowisku, że na przyszłości Państwa Ukraińskiego ciążyć będzie z pewnością tragiczna śmierć osób biorących udział w antyrządowych demonstracjach. „Zdarzenia te wymagają przeprowadzenia rzetelnych śledztw – zaś osobom, w stosunku do których toczą się lub będą toczyły postępowania związane z udziałem w protestach należy zapewnić realne prawo do obrony”.

Z wyrazami szacunku i podziękowaniem za dotychczasową życzliwą współpracę.
Piotr Kaszewiak 

Warto odwiedzić

Naczelna Rada Adwokacka

Łódzkie Porozumienie Samorządów Zaufania Publicznego

KRONIKA – Pismo Izby Adwokackiej w Łodzi
ACM – Adwokackie Centrum Mediacji w Łodzi

Magazyn ADWOKAT
…zajrzyj do adwokata!