krajowy-rejestr-adwokatow

Krajowy Rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich

Szukasz adwokata? Skorzystaj z prostej wyszukiwarki

Krajowy Zjazd Adwokatury przyznał odznakę

KOMUNIKAT Rzecznika Prasowego ORA w Łodzi;

Szanowni Państwo;

Z ogromną dumą informuję Państwa, że Krajowy Zjazd Adwokatury przyznał Legendzie łódzkiej Palestry – Pani adw. KRYSTYNIE SKOLECKIEJ – KONA „Wielką Odznakę Adwokatura Zasłużonym”. Odznaczenie to jest najwyższym honorem nadawanym przez polską Adwokaturę.

„Wielka Odznaka Adwokatura Zasłużonym” jest wyróżnieniem przyznawanym za szczególnie wielkie zasługi położone dla adwokatury lub w realizacji celów określonych w dewizie Adwokatury.Wielką Odznakę Adwokatury przyznaje się także za wzorową i długotrwałą pracę zawodową adwokata, aktywną działalność w samorządzie adwokackim, osiągnięcia naukowe lub publicystyczne, zwłaszcza w dziedzinie kształtowania i stosowania prawa, działalność publiczną, zwłaszcza w obszarze praw i wolności obywatelskich.

Niniejszą wiadomość przekazuję Państwu z tym większą satysfakcją, że jak bardzo wielu spośród nas – sam jestem wychowankiem i wiernym uczniem Pani Mecenas.

Łączę wyrazy szacunku:
Piotr Kaszewiak 

W razie potrzeby pozostaję do dyspozycji Państwa pod nr telefonu 507 450 888. Do pełnej dyspozycji w zakresie w/w informacji pozostaje również Dziekan ORA w Łodzi Jarosław Szymański.

Informacja o odznaczeniach Adwokatury:
Adwokatura Zasłużonym przyznawana jest przez samorząd adwokacki głównie adwokatom. Stanowi wyróżnienie za zasługi dla adwokatury m.in. za wzorową i długoletnią pracę zawodową, aktywną działalność w samorządzie adwokackim, działalność publiczną – zwłaszcza w obronie praw i wolności obywatelskich oraz za osiągnięcia naukowe i publicystyczne w dziedzinie kształtowania i stosowania prawa. Niemniej środowisko adwokackie przyznaje również odznakę wybitnym osobistościom ze świata wymiaru sprawiedliwości, polityki, kultury i Kościoła. W ten sposób adwokatura wyraziła swoje uznanie wobec Prymasa Józefa Glempa, abp. Józefa Życińskiego, prof. Władysława Bartoszewskiego, prof. Leszka Kołakowskiego, Jana NowakaJeziorańskiego, Andrzeja Wajdy oraz prezydentów Lecha Wałęsy oraz Ryszarda Kaczorowskiego.

Wielka Odznaka Adwokatura Zasłużonym jest najwyższym wyróżnieniem Palestry. Przyznaje się ją osobom, które realizują dewizę adwokatury: wierność Polsce, obrona praw i wolności obywatelskich oraz pomoc potrzebującym. Odznaka przyznawana jest przez Krajowy Zjazd Adwokatury na wniosek Naczelnej Rady Adwokackiej.

Pierwszy raz przyznano ją w 2007 roku i dotychczas otrzymali ją: prof. Wiesław Chrzanowski, prof. Marek Safjan, prof. Andrzej Zoll oraz – z urzędu – prezesi NRA adw. Maciej Bednarkiewicz, adw. Czesław Jaworski, adw. Stanisław Rymar oraz adw. Joanna Agacka-Indecka.

Warto odwiedzić

Naczelna Rada Adwokacka

Łódzkie Porozumienie Samorządów Zaufania Publicznego

KRONIKA – Pismo Izby Adwokackiej w Łodzi
ACM – Adwokackie Centrum Mediacji w Łodzi

Magazyn ADWOKAT
…zajrzyj do adwokata!