krajowy-rejestr-adwokatow

Krajowy Rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich

Szukasz adwokata? Skorzystaj z prostej wyszukiwarki

Szlaki rozwoju Adwokatury Ukraińskiej w Unii Europejskiej

SZLAKI ROZWOJU ADWOKATURY UKRAIŃSKIEJ W UNII EUROPEJSKIEJ

Mecenas Jarosław Szczepaniak, jako jeden z członków delegacji NRA, reprezentował Adwokaturę Polską na I Międzynarodowym Forum „Szlaki rozwoju Adwokatury Ukraińskiej w Unii Europejskiej”, które odbyło się w dniach 4-6 lipca, w Kijowie.

Obok delegacji polskich adwokatów w spotkaniu wzięli udział goście z Francji, Hiszpanii, Litwy,  Niemiec i USA. Obrady podzielone były na dwie części, w pierwszej zaproszeni goście zabrali głos w sprawach związanych z rolą adwokatury w Unii Europejskiej oraz międzynarodowych standardach działalności adwokatów. Wykład poświęcony współpracy adwokatury polskiej i ukraińskiej wygłosili adw. Justyna Mazur i adw. Piotr Osiewacz. Wystąpienie spotkało się z dużym aplauzem uczestników spotkania.

Druga część Forum podzielona została na trzy sekcje poświęcone: organizacji działalności adwokatów w krajach Europy, reformie sądownictwa karnego oraz ochronie zawodowych praw i gwarancji działalności adwokatów. W ostatnim panelu głos zabrał adw. Jarosław Szczepaniak, przedstawiając zebranym rozwiązania obowiązujące w tym zakresie na terenie Polski.

Po zakończeniu obrad polscy adwokaci wraz z zagranicznymi gośćmi uczestniczyli w uroczystej kolacji zorganizowanej przez Gospodarzy Forum. Wszyscy byli zgodni, że treść wszystkich wystąpień była wysoce merytoryczna, a płynące z nich wnioski pozwalają z optymizmem patrzeć w przyszłość rozwoju samorządu adwokackiego Ukrainy. Polska delegacja, nakreślając Organizatorom spotkania plan dalszej współpracy obu samorządów, wyraziła gotowość niesienia – w zakresie swoich możliwości – pomocy adwokatom zza naszej wschodniej granicy.Warto odwiedzić

Naczelna Rada Adwokacka

Łódzkie Porozumienie Samorządów Zaufania Publicznego

KRONIKA – Pismo Izby Adwokackiej w Łodzi
ACM – Adwokackie Centrum Mediacji w Łodzi

Magazyn ADWOKAT
…zajrzyj do adwokata!