krajowy-rejestr-adwokatow

Krajowy Rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich

Szukasz adwokata? Skorzystaj z prostej wyszukiwarki

V Sympozjum Historyków Państwa i Prawa Polskiego

Biuro Okręgowej Rady Adwokackiej w związku z obchodami 70. rocznicy powstania Izby Adwokackiej w Łodzi, serdecznie zaprasza Adwokatów Izby Łódzkiej do wzięcia udziału w organizowanym przez Katedrę Badań nad Rozwojem Państwa i Prawa Uniwersytetu Łódzkiego

V Sympozjum Historyków Państwa i Prawa Polskiego „Polska adwokatura i notariat – historia i współczesność”

które odbędzie się na Wydziale Prawa i Administracji UŁ w dniu 2 grudnia 2019 r. (rozpoczęcie planowane jest na godz. 10.30).

Serdecznie zapraszamy chętnych Adwokatów do wygłoszenia referatów. Wystąpienia dotyczące historii Adwokatury organizatorzy planują wydać drukiem w formie książki.

Za udział w konferencji nie są pobierane opłaty.

Zgłoszenia referatów prosimy przesyłać do Pani dr Doroty Wiśniewskiej na adres poczty elektronicznej dwisniewska@wpia.uni.lodz.pl – do dnia 15 listopada 2019 r.

 Z poważaniem,

Agnieszka Kujawska
Dyrektor Biura ORA w Łodzi

Warto odwiedzić

Naczelna Rada Adwokacka

Łódzkie Porozumienie Samorządów Zaufania Publicznego

KRONIKA – Pismo Izby Adwokackiej w Łodzi
ACM – Adwokackie Centrum Mediacji w Łodzi

Magazyn ADWOKAT
…zajrzyj do adwokata!