krajowy-rejestr-adwokatow

Krajowy Rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich

Szukasz adwokata? Skorzystaj z prostej wyszukiwarki

Współpracy Adwokatur Polskiej i Ukraińskiej ciąg dalszy

WSPÓŁPRACY ADWOKATUR POLSKIEJ I UKRAIŃSKIEJ CIĄG DALSZY

We wtorek, 03 lutego br. w siedzibie ORA w Warszawie odbyło się spotkanie z udziałem polskich i ukraińskich adwokatów.
W spotkaniu oprócz gospodarza – Dziekana ORA w Warszawie, adw. Pawła Rybińskiego, uczestniczyli także adwokaci: adw. Jerzy Zięba, członek Prezydium NRA, adw. Dominika Stępińska-Duch, przewodnicząca Komisji Współpracy z Zagranicą, adw. Anisa Gnacikowska, członek NRA i przewodnicząca Komisji ds. Edukacji Prawnej, adw. Jarosław Szczepaniak, koordynator programów pomocy adwokatom ukraińskim z ramienia NRA, adw. Jan Kaczmarczyk z Komisji  Współpracy z Zagranicą oraz adw. Michał Fertak, rzecznik prasowy warszawskiej izby adwokackiej. Ukrainę reprezentowali: Antonina Bondarenko, Kateryna Khilchevska, Oksana Grygorenko, Alion Matviichuk, Zoryana Khrystyna, Natalia Bimbirayte, Vasylyna Yavorska, Vitaliy Yelov.

Gości powitał adw. Jerzy Zięba, który w imieniu prezesa NRA, adw. Andrzeja Zwary, wyraził uznanie dla walki toczonej przez Ukraińców i zapewnił o solidarności polskiej Adwokatury w dążeniach do urzeczywistniania demokracji. Podkreślił też, że niezwykle ważna dla obu samorządów jest wymiana doświadczeń oraz budowanie ciepłych relacji pomiędzy adwokatami obu krajów.

Ukraińscy goście przedstawili sytuację adwokatów w ich kraju oraz wspomnieli o problemach dotykających ich kolegów po fachu z Krymu. Padały także pytania o funkcjonowanie samorządu adwokackiego w Polsce.

W dalszej części dyskusji głos zabrała adw. Anisa Gnacikowska, która zapytała o akcje bezpłatnej pomocy prawnej na Ukrainie, dzieląc się swoimi doświadczeniami w tym zakresie, zdobytymi podczas organizowanych przez polskich adwokatów akcji pomocy prawnej pro bono.

Adw. Dominika Stępińska-Duch przypomniała, że na czele Rady Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych Europy (CCBE), stoi Polka, adw. Maria Ślązak, która złożyła między innymi deklarację, z której wynikało, że sprawy Adwokatury Ukrainy są jej bliskie. 

W spotkaniu wziął także udział przedstawiciel naszej Izby, Członek ORA w Łodzi adw. Jarosław Szczepaniak, który omówił zasady współpracy między Naczelną Radą Adwokacką a Radą Adwokacką miasta Kijowa, wynikające z zawartej w grudniu 2014 r. umowy o współpracy. Adw. Szczepaniak wspomniał, że w niedalekiej przyszłości odbywać się będą szkolenia ukraińskich adwokatów w Polsce, a grupa koordynatorów, czuwających nad realizacją wspomnianej umowy w osobach: adw. Justyna Mazur, adw. Jarosław Szczepaniak i adw. Piotr Osiewacz przystąpili do prac, mających na celu uruchomieniu strony www poświęconej programowi szkoleń. Wspólnie ze stroną ukraińską opracowywany jest także program szkolenia.

Uczestnicy spotkania byli zgodni, że konieczne jest pogłębianie i pielęgnowanie, jak najlepszych relacji, pomiędzy samorządami adwokackimi obu krajów oraz współpraca zarówno w zakresie wymiany doświadczeń w tym organizowania szkoleń i spotkań.

Opracowanie: adw. Jarosław Szczepaniak

 Warto odwiedzić

Naczelna Rada Adwokacka

Łódzkie Porozumienie Samorządów Zaufania Publicznego

KRONIKA – Pismo Izby Adwokackiej w Łodzi
ACM – Adwokackie Centrum Mediacji w Łodzi

Magazyn ADWOKAT
…zajrzyj do adwokata!