krajowy-rejestr-adwokatow

Krajowy Rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich

Szukasz adwokata? Skorzystaj z prostej wyszukiwarki

Informacja dla osób przystępujących do egzaminu adwokackiego

INFORMACJA DLA OSÓB PRZYSTĘPUJĄCYCH DO EGZAMINU ADWOKACKIEGO

Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnych informują, iż w terminie nie później niż 21 dni przed datą rozpoczęcia egzaminu adwokackiego tj. do dnia 18 lutego 2015 r. należy złożyć w siedzibie ORA w Łodzi, przy ul. Piotrkowskiej 63 informację o wyborze sposobu rozwiązania zadań podczas egzaminu adwokackiego wg. załączonego wzoru.

Osoby, które zadeklarują wybór zdawania egzaminu adwokackiego przy użyciu sprzętu komputerowego zobowiązane są złożyć dodatkowo w siedzibie ORA w Łodzi, przy ul. Piotrkowskiej 63 oświadczenie wg. załączonego druku.

Informacja o miejscu przeprowadzenia egzaminu - SSA dr Michał Kłos, Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej
Informacja o miejscu przeprowadzenia egzaminu – SSA dr Michał Kłos, Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej
Informacja o miejscu przeprowadzenia egzaminu - SSO Jolanta Borkowska, Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej nr 2
Informacja o miejscu przeprowadzenia egzaminu – SSO Jolanta Borkowska, Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej nr 2
Informacja dla osób przystępujących do egzaminu
Informacja dla osób przystępujących do egzaminu
Informacja o wyborze sposobu rozwiązywania zadań podczas egzaminu adwokackiego
Informacja o wyborze sposobu rozwiązywania zadań podczas egzaminu adwokackiego
Oświadczenie o akceptacji warunków związanych z użyciem własnego sprzętu komputerowego w trakcie egzaminu adwokackiego
Oświadczenie o akceptacji warunków związanych z użyciem własnego sprzętu komputerowego w trakcie egzaminu adwokackiegoWarto odwiedzić

Naczelna Rada Adwokacka

Łódzkie Porozumienie Samorządów Zaufania Publicznego

KRONIKA – Pismo Izby Adwokackiej w Łodzi
ACM – Adwokackie Centrum Mediacji w Łodzi

Magazyn ADWOKAT
…zajrzyj do adwokata!