krajowy-rejestr-adwokatow

Krajowy Rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich

Szukasz adwokata? Skorzystaj z prostej wyszukiwarki

UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA – zmiana w przepisach

UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA – ZMIANA W PRZEPISACH

Gwałtowny wzrost kursu franka szwajcarskiego może spowodować kłopoty ze spłatą zobowiązań dla posiadaczy kredytów hipotecznych w tej walucie. Jednym z proponowanych rozwiązań dla osób w skrajnych kłopotach jest tzw. upadłość konsumencka.

Postępowanie  upadłościowe ma w tym przypadku dwie zasadnicze funkcje. Pierwszą jest oddłużenie niewypłacalnego konsumenta, czyli umorzenie całości lub części długu wobec wierzycieli, których konsument nie jest, ani nie będzie w stanie zapłacić. Po drugie, celem upadłości konsumenckiej jest windykacja (odzyskanie) należności od niewypłacalnego konsumenta przez jego wierzycieli. Nowelizacja prawa upadłościowego ułatwia ogłoszenie upadłości osobom fizycznym.

Dotychczasowe przepisy były bardzo restrykcyjne. W ciągu czterech lat na 2300 wniosków sądy orzekły upadłość tylko w 87 przypadkach. Wcześniejsze regulacje pociągały za sobą znacznie wyższe koszty postępowania i dłużnicy obawiali się utraty swoich mieszkań.

Obecnie konsument, który popadł w spiralę zadłużenia i chciałby ogłosić upadłość nie musi się już liczyć z koniecznością sprzedaży mieszkania (co następowało po zaniżonych cenach), może bowiem je zatrzymać za zgodą wierzycieli.  Jeśli dojdzie jednak do sprzedaży mieszkania, w chwili obecnej, dłużnik otrzyma środki na opłacenie czynszu najmu za okres aż dwóch lat (wcześniej był to tylko rok). Istotne jest również to, że w szczególnych okolicznościach takich jak choroba dłużnika czy śmierć jedynego żywiciela rodziny, możliwe będzie całkowite darowanie długu, nawet bez jakiegokolwiek zaspokojenia wierzycieli, czyli tzw. bankructwo osoby fizycznej.

Osoby, które rozważają ogłoszenie upadłości, powinny niestety liczyć się z możliwymi utrudnieniami w uzyskaniu jakiegokolwiek kredytu przez kolejnych kilka lat. Badanie zdolności kredytowej osoby upadłej w decydującym stopniu będzie sprowadzało się do weryfikacji danych znajdujących się w posiadaniu Biura Informacji Gospodarczej i Biura Informacji Kredytowej. Dane dotyczące dłużnika przechowywane w bazie Biura Informacji Gospodarczej wykreśla się po wydaniu postanowienia o umorzeniu długów, zarówno na wniosek wierzyciela, jak i dłużnika. Natomiast w przypadku Biura Informacji Kredytowej (utworzonego przez banki) – po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej, fakt ten zostaje odnotowany w bazie danych BIK, lecz mimo to historia kredytowa będzie widniała od momentu ogłoszenia upadłości przez kolejne 10 lat.

Istotną zmianą przepisów jest również i to, że upadłość może ogłosić osoba fizyczna, która posiada tylko jeden dług, czyli np. osoba która zaciągnęły kredyt na mieszkanie. Nowe przepisy dają też szansę na ogłoszenie upadłości osobom rozwiedzionym, które w trakcie trwania małżeństwa zaciągnęły kredyt, a po rozstaniu tylko jedna z nich pozostała z kredytem.  Do tej pory byłoby to niemożliwe.

Podsumowując:

Upadłość konsumencka jest postępowaniem sądowym przewidzianym dla “osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej (konsumentów), którzy stali się niewypłacalni”. Z procedury nie może skorzystać konsument, którego niewypłacalność jest skutkiem “jego działań umyślnych lub rażącego niedbalstwa oraz taki, który w trakcie postępowania nie będzie wykonywał nałożonych na niego obowiązków”. Z upadłości może skorzystać każdy, kto utracił zdolność spłacania zobowiązań i nie jest przedsiębiorcą. Nie mogą z tego skorzystać wszyscy ci, którzy pracują na zasadzie samozatrudnienia. Dla nich upadłość konsumencka jest zamknięta, mogą oni korzystać ze zwykłej upadłości. Postępowanie wszczynane jest tylko i wyłącznie na wniosek konsumenta. Koszty sądowe wniosku zostały obniżone z 200 zł. do 30 zł. Koszty przeprowadzania całej operacji mogą wynieść nawet 20 tys. zł.

Więcej szczegółów w materiale filmowym: http://pytanienasniadanie.tvp.pl/18615990/jak-oglosic-upadlosc-konsumencka

Opracowanie: adw. Iga ParadaWarto odwiedzić

Naczelna Rada Adwokacka

Łódzkie Porozumienie Samorządów Zaufania Publicznego

KRONIKA – Pismo Izby Adwokackiej w Łodzi
ACM – Adwokackie Centrum Mediacji w Łodzi

Magazyn ADWOKAT
…zajrzyj do adwokata!