krajowy-rejestr-adwokatow

Krajowy Rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich

Szukasz adwokata? Skorzystaj z prostej wyszukiwarki

Zaproszenie na Konferencję „Mediacje w edukacji”

Adwokackie Centrum Mediacji w Łodzi i Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Łodzi zapraszają na konferencję dla dyrektorów i nauczycieli pt. „Mediacje w edukacji”

W planie konferencji:

  • Mediacja jako kompetencja społeczna. Zasady i korzyści mediacyjnego rozwiązywania konfliktów. Marzena Korzeniewska, prezes Stowarzyszenia Mediatorów PACTUS, wieloletni mediator, trener.
  • Prawne podstawy i zastosowania mediacji. Zasady i skuteczność ugody mediacyjnej. Patrycja Borkowska, adwokat mediator Adwokackiego Centrum Mediacji w Łodzi
  • Mediacje szkolne jako metody rozwiązywania konfliktów i budowania relacji rówieśniczych. Barbara Muras, doradca metodyczny ŁCDNiKP.

Spotkanie odbędzie się 22 kwietnia 2022 r. w godz. 13.00 -15:00 online – MS Teams.
Rejestracja elektroniczna: https://ecentrum.wckp.lodz.pl/zgloszenia/new/idCourse/69510

Organizatorem Konferencji jest Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego. Konferencja została objęta Patronatem Dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej w Łodzi.

Zapraszamy,
Karolina Wrąbel, adwokat
Przewodnicząca Adwokackiego Centrum Mediacji w Łodzi

Warto odwiedzić

Naczelna Rada Adwokacka

Łódzkie Porozumienie Samorządów Zaufania Publicznego

KRONIKA – Pismo Izby Adwokackiej w Łodzi
ACM – Adwokackie Centrum Mediacji w Łodzi

Magazyn ADWOKAT
…zajrzyj do adwokata!