krajowy-rejestr-adwokatow

Krajowy Rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich

Szukasz adwokata? Skorzystaj z prostej wyszukiwarki

Zostań mediatorem ACM w Łodzi

Adwokackie Centrum Mediacji w Łodzi zaprasza adwokatów-mediatorów do wpisywania się na listę członków.

Zgodnie z par. 2 ust. 1 Statutu Adwokackiego Centrum Mediacji w Łodzi celami Centrum są w szczególności:

  1. rozwój i promocja mediacji na rynku lokalnym,
  2. promowanie szeroko rozumianej idei mediacji wśród członków Adwokatury, a także poza nią,
  3. współpraca z organami wymiaru sprawiedliwości oraz innymi organami administracji publicznej w zakresie mediacji,
  4. pomoc mediatorom, będącym członkami Centrum i ochrona ich praw,
  5. podnoszenie kwalifikacji mediatorów, będących członkami Centrum, działanie na rzecz pogłębiania wiedzy, doskonalenia umiejętności mediatorów oraz ich rozwoju etycznego,
  6. współpraca z innymi organizacjami, w tym działającymi na rzecz mediacji oraz z Centrum Mediacji przy Naczelnej Radzie Adwokackiej w Warszawie i pozostałymi centrami mediacji działającymi przy pozostałych izbach adwokackich,
  7. działalność szkoleniowa, edukacyjna i publiczna skierowana do podmiotów trzecich,
  8. rozwiązywanie sporów w drodze mediacji,
  9. promocja i popularyzacja Centrum.

 

Szczegółowe informacje o Centrum dostępne są na stronie mediacjeadwokackie.pl, natomiast o naborze w zakładce Jak zostać mediatorem ACM w Łodzi?

witamy mediatora

Działajmy wspólnie na rzecz propagowania idei mediacji!
Dołącz do Nas!

___

Adw. Karolina Wrąbel
Przewodnicząca Adwokackiego Centrum Mediacji w Łodzi

Warto odwiedzić

Naczelna Rada Adwokacka

Łódzkie Porozumienie Samorządów Zaufania Publicznego

KRONIKA – Pismo Izby Adwokackiej w Łodzi
ACM – Adwokackie Centrum Mediacji w Łodzi

Magazyn ADWOKAT
…zajrzyj do adwokata!