krajowy-rejestr-adwokatow

Krajowy Rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich

Szukasz adwokata? Skorzystaj z prostej wyszukiwarki

Tydzień Mediacji

15 października to tradycyjnie już Międzynarodowy Dzień Mediacji. W roku bieżącym w ramach Tygodnia Mediacji, właśnie w tym dniu na terenie sądów w Łodzi, umieszczone zostały plakaty Centrum Mediacji przy Naczelnej Radzie Adwokackiej. Centrum, z którym łódzki ACM ściśle współpracuje, objęło koordynację i wspiera wszelkie inicjatywy lokalne, w które angażują się mediatorzy-adwokaci na terenie izb w całym kraju.

Plakaty w sądach – jako jeden tylko z elementów marketingu mediacyjnego – mają za zadanie promować ideę mediacji w społeczeństwie i informować w przestrzeni publicznej sądów o możliwościach porozumienia się z pomocą mediatorów-adwokatów, unikając rozprawy.

Przekaz jest oczywisty – w labiryncie konfliktu, profesjonalny, neutralny mediator pomoże stronom znaleźć drogę do porozumienia, wyjść z konfliktu zachowując szacunek i kulturę we wzajemnej komunikacji.

Warto odwiedzić

Naczelna Rada Adwokacka

Łódzkie Porozumienie Samorządów Zaufania Publicznego

1949-2019 – 70 lat Adwokatury Łódzkiej album jubileuszowy

KRONIKA – Pismo Izby Adwokackiej w Łodzi

Magazyn ADWOKAT
…zajrzyj do adwokata!