krajowy-rejestr-adwokatow

Krajowy Rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich

Szukasz adwokata? Skorzystaj z prostej wyszukiwarki

Szkoleniowe środy

Centrum Mediacji przy NRA w Warszawie, które zawsze dbało o podnoszenie kwalifikacji skupionych w nim mediatorów, zaproponowało szkolenia on-line prowadzone przez członków Centrum.Effort_szkolenie_promo-01

Cykl szkoleń, który przyjął nazwę „ Szkoleniowe Środy” rozpoczął się w dniu 30.09. 2020 r. tematem „Mediacje ze skierowania sądu a mediacje prywatne” poprowadzonym przez adw. Katarzynę Effort-Szczepaniak. i jest kontynuowany według dalszego, poniższego programu:

 1. 07.10.2020 r. godz. 17:00 – 18:30
  Przygotowanie sprawy do mediacji w aspekcie proceduralnym i materialnym.
  Adw. Martyna Maciejewska-Przyłucka
 2. 14.10.2020 r. godz. 17:00 – 18:30
  Pierwszy kontakt mediatora z klientem.
  Adw. Aneta Gibek-Wiśniewska
 3. 21.10.2020 r. godz. 17:00 – 18:30
  Mediacja a planowanie spadkowe.
  Adw. Anna Janicka
 4. 28.10.2020 r. godz. 17:00 – 18:30
  Doskonalenie umiejętności komunikacji interpersonalnej.
  Adw. Monika Spieler
 5. 04.11.2020 r. godz. 17:00 – 18:30
  Sposoby prowadzenia mediacji i dokumentacja w mediacji.
  Adw. Katarzyna Effort-Szczepaniak
 6. 18.11.2020 r. godz. 17:00 – 18:30
  Wartościowanie mediatora w stosunku do ilości zawierania ugód.
  Adw. Aneta Gibek-Wi¶niewska
 7. 25.11.2020 r. godz. 17:00 – 18:30
  Jak mówić o mediacji, żeby sprzedać ją jako usługę.
  Adw. Anna Janicka
 8. 02.12.2020 r. godz. 17:00 – 18:30
  Przedmiot mediacji w postępowaniu karnym.
  Adw. Martyna Maciejewska-Przyłucka
 9. 09.12.2020 r. godz. 17:00–18:30
  Rezyliencja – zestaw zagadnień dla mediatora.
  Adw. Monika Spieler

Warto odwiedzić

Naczelna Rada Adwokacka

Łódzkie Porozumienie Samorządów Zaufania Publicznego

1949-2019 – 70 lat Adwokatury Łódzkiej album jubileuszowy

KRONIKA – Pismo Izby Adwokackiej w Łodzi

Magazyn ADWOKAT
…zajrzyj do adwokata!