krajowy-rejestr-adwokatow

Krajowy Rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich

Szukasz adwokata? Skorzystaj z prostej wyszukiwarki

Uporczywe nękanie – kiedy szukać pomocy ?

UPORCZYWE NĘKANIE – KIEDY SZUKAĆ POMOCY ?

 

W roku 2009 Ministerstwo Sprawiedliwości rozpoczęło badania nad tzw. przestępstwem stalkingu. Celem badań była próba rozpoznania i zdiagnozowania zjawiska uporczywego nękania. Okazało się, że ofiarami tego przestępstwa mogą padać nawet trzy miliony Polaków. Efektem była nowelizacja kodeksu karnego i wprowadzenie do jego treści art. 190a.

Najczęstsze formy stalkingu to uporczywe kontakty osobiste lub za pośrednictwem środków teleinformatycznych lub osób trzecich, obecność w pobliżu domu, czy miejsca pracy, a także wysyłanie korespondencji w każdej dostępnej formie od tradycyjnej po elektroniczną. Zdarza się również często wykonywanie tzw. głuchych telefonów, zasypywanie sms-ami, śledzenie pokrzywdzonego, rozsyłanie fałszywych informacji lub plotek, nękanie osób najbliższych, jak również napaści na pokrzywdzonego lub osoby mu bliskie. Stalking to również podszywanie się pod inną osobę w celu wywołania szkody osobistej lub majątkowej.

O przestępstwie stalkingu słyszymy najczęściej, kiedy pokrzywdzoną jest osoba publiczna. Jednak w przeważającej ilości przypadków ofiarami są jednak zwyczajni ludzie nękani przez byłych partnerów, sąsiadów czy nawet członków rodziny.

Stalking w polskim prawie

Ustawą z dnia 25 lutego 2011 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny wprowadzono do kodeksu karnego nowy przepis – art. 190a. Z punktu widzenia przepisów prawa – przestępstwo stalkingu to uporczywe nękanie innej osoby lub osoby jej najbliższej, które wzbudza u niej uzasadnione okolicznościami poczucie zagrożenia lub istotnie narusza jej prywatność. Przestępstwo to zagrożone zostało karą pozbawienia wolności do lat 3.  Tej samej karze podlega jednak i ten, kto podszywając się pod inną osobę, wykorzystuje jej wizerunek lub inne jej dane osobowe w celu wyrządzenia jej szkody majątkowej lub osobistej. Są to przestępstwa, których ściganie warunkowane jest przez złożenie wniosku przez pokrzywdzonego.

Drastyczne zaostrzenie górnej granicy kary pojawia się w sytuacji, w której ofiara stalkera w następstwie jego zachowań targnie się na własne życie. Za taki typ kwalifikowany przestępstwa sprawcy grozi kara pozbawienia wolności od jednego roku do lat 10, zaś wszczęcie postępowania następuje wyjątkowo z urzędu. Nowe regulacje dotyczą wykorzystywania wizerunku poszkodowanego lub jego danych osobowych w celu wyrządzenia szkód majątkowych. W tym wypadku czynności sprawcy nie muszą mieć powtarzalnego charakteru. Wystarczy np. utworzenie na portalu społecznościowym konta osoby bez jej zgody i wiedzy, aby np. ośmieszać ją lub szkodzić jej.

Opracował: adw. Piotr Kaszewiak, Rzecznik Okręgowej Rady Adwokackiej w Łodzi

Zapraszamy do zapoznania się z historią pokrzywdzonego oraz komentarzem w programie Dzień Dobry TVN : http://dziendobry.tvn.pl/wideo,2064,n/skazano-psychofana-roberta-kozyry-kim-byl-jego-stalker,155938.html

Warto odwiedzić

Naczelna Rada Adwokacka

Łódzkie Porozumienie Samorządów Zaufania Publicznego

KRONIKA – Pismo Izby Adwokackiej w Łodzi
ACM – Adwokackie Centrum Mediacji w Łodzi

Magazyn ADWOKAT
…zajrzyj do adwokata!